Få framtiden att komma snabbare

Få framtiden att komma snabbare - betydelsen av konstruktiva nyheter. ? Eftersom vi är programmerade till att upptäcka faror finns det en automatik i uppmärksamhet kring negativa nyheter. Journalisterna har lagt till ännu en negativ krydda genom “could news” - vad som skulle kunna hända om katastrofen inträffar ? Vi må vara programmerade att upptäcka faror [...]