Per Söderström

BIOHACKING OCH HÄLSA

Optimera dig själv

UTBILDNING OCH FÖREDRAG

Nyfiken i en strut talar ut

FRAMTIDSFRÅGOR

Framtiden är framtiden

KULTURPROJEKT

Musik, dans, film, TV

Erfaren, nyfiken och passion för samarbete

Per Söderström har en ovanligt bred dokumenterad erfarenhet – från bilbranschen, IT, film, TV, yrkesutbildningar, finansbranschen, varumärkesutveckling, digital marknadsföring… Projekten har som regel haft sin utgångspunkt i ett av de svåraste ämne som finns, kommunikation. Kombinationen av dessa erfarenheter är värdefull.

Sedan ett par år fokuserar Per sitt arbete på fyra områden – biohacking, utbildning, framtidsfrågor och kulturprojekt. En annorlunda kombination måhända, men det har sina förklaringar.

  1. Biohacking och hälsa – nya analysmetoder av fysisk och psykisk hälsa öppnar upp för att individen kan ta större ansvar för hälsa och preventiva åtgärder. Detta kommer i sin tur att ändra på sättet som vi organiserar vår sjukvård.
  2. Utbildning och föredrag. Livslångt lärande kommer öka i betydelse, det är ingen klyscha. Per har alltid arbetat med utbildning (på ex.vis Berghs och MIS). Numera handlar det mer om att underlätta inlärning och säkerställa engagemang från deltagarna. Den digitala utvecklingen ändrar på utbildningsformer och utbildningar kommer bidra till ändrad utveckling. Det hänger ihop.
  3. Framtidsfrågor. Framtiden borde komma snabbare. Det finns så mycket att vinna för alla – individer, familjer, organisationer och företag, samhället i stort. Arbetet som volontär på Warp Institute med Sveriges Mest Optimistiska Facebookgrupp syftar till att bana väg för positiv utveckling.
  4. Kulturprojekt – det är kulturen som bäddar för stora förändringar i etik och värderingar i samhället. Det må gälla Banksy, Stieg Larson, Snoop Dogg eller HBO. Vi måste underlätta och integrera “the arts” i det vi gör.

Per har ofta arbetat i projekt som legat före sin tid – det må gälla digital marknadsföring, aktiefonder, chip i handen eller att integrera linjer i utbildningar. Han fortsätter med att ligga i framkant – skillnaden är att utvecklingen generellt ökat fart och att områden som framtida hälsovård och utbildning är två av de viktigaste pusselbitarna i sammanhanget.

Han har haft företagsledande befattningar och styrelseuppdrag (Twilfit AB, MIS, Danscentrum Stockholm) och bedriver sedan 20+ år verksamhet i eget bolag.

Per träffas oftast på Epicenter Stockholm.

Läs mer
Per Söderström
Per SöderströmKonsult, talare och biohacker

SENASTE INLÄGG

NÅGRA ORD FRÅN SAMARBETSPARTNERS OCH KUNDER

Vi bokade Per som talare på TechDays Talks powered by Microsoft 2019. Han talade om DNA test: ”Det här är bara början!”. Dragningen var mycket väl mottagen. Tacksam för gott samarbete.

Liselotte Isacsson, VD, Inspirational AB

Per has always been a forward thinker. I had the gift of working with him 20 years ago. I would like to have that opportunity again.

Per Söderström and Tobias Degsell held an awesome lecture on biohacking!
I was really inspired and have been using the ”biohack mindset” in all sorts of situations, on every day basis.

Vivian Vesterager Madsen, Student 2018-2019, Hyper Island

Many thanks for your time and stimulating presentation (”10 000 steps into the future”, June 21st, 2019). I have no doubt that each one of those students will have carried on the conversation beyond the class time and probably at home.

Before I heard Per’s interesting lecture I wasn’t quite certain what biohacking really meant and what it was all about. Now the question is merely how I will adopt it in a way that would suite me best for the purpose of my wellbeing and preventative health measures.

Gunnar Lindén, Communications Architect, ExpoUnlimited Sweden AB

I have worked with Per in a number of different roles, both while at Ericsson and later, and have always found him a dedicated and truly inspiring professional who manages to combine an profound understanding of brands and communication with a clear commercial acumen.

Mats Rönne, Director, Branding and Marketing Communications, Ericsson and VP Brand Management, Electrolux

Per – Arthur, Susan and I want to thank you for all of your hard work and support in making Tomb Raider such a huge success.

Lisa DiMarzio, SVP, Worldwide Marketing Partnerships, Paramount Pictures

AFFILIATIONS