BIOHACKING OCH HÄLSA

Från sjukvård till hälsa.
En stor del av samhällets resurser går till personer som redan blivit sjuka, via sjukvårds-institutioner och försäkringar. Vi går till “läkare” och får “läkemedel” för att bota sjukdomar.

Med dagens teknik och ökade kunskap om hur vi fungerar fysiskt och mentalt borde vi inte räkna antal sjukhussängar som ett mått på vad det finns för resurser. Det går ex.vis att arbeta med förebyggande åtgärder – preventivt – på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Biohacking är ett sätt för individen att optimera sin mentala och fysiska styrka. Vi kan numera på egen hand mäta vitalparametrar som puls, blodtryck, kaloriförbrukning. Vi kan beställa DNA-sekvensering för att bättre förstå vår egen konstitution, förutom att vi kan ta hjälp av algoritmer för att analysera levnadsvanor.

Plötsligt vet vi kanske mer om vår hälsa än vad läkaren gör. Det ger oss som individer en bättre möjlighet att undvika vanliga sjukdomar – en del är ju dessutom kroniska.

Photo: www.gregadunn.com used by permission.

Per skapar öppningar för både individer och organisationer att tänka nytt, få upp ögonen för alla nya lösningar som är på väg. Vad sägs om ett chip som kontinuerligt mäter alkoholhalten i blodet? Eller plåstret som mäter och analyserar mängd och innehåll i svett? BBC, Nikkei, RAI Uno, Dagens Nyheter, Télévision Suisse Romande m.fl. har intervjuat Per om olika aspekter på biohacking.

En intervju med Tokyo Television om biohacking och hur det kan påverka framtiden.

DN-reportage om DNA-sekvensering och hur det kan vara till nytta för enskilda individer 9/5 2018.

Intervju på SJ tåg med Nippon Television om chippning och biohacking.

UTBILDNING OCH FÖREDRAG

Nya tider.
Utbildning och inlärning spelar en central roll i vårt samhälle, och livslångt lärande är inte en trend utan en nödvändighet. På individnivå kan det handla om livslång anställningsbarhet, att glida i och ur olika yrkesroller under ett yrkesliv som måste bli längre.

Ända sedan början av sin yrkeskarriär har Per arbetat med olika utbildningsprojekt. Projekten fortsätter att komma in, men har ändrat karaktär och innehåll. Idag handlar det om att genomföra förändringar i organisationer, att förstärka individers spetskompetens och sprida kunskap om förändringar och konsekvenser av den tekniska utvecklingen.

Uppdragen utförs som hackathons, seminarier, workshops, lab och föredrag. Formen anpassas efter det som ger bästa genomslag.

Per anlitas regelbundet som talare. Ämnena sträcker sig mellan biohacking och vilka utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för specifika branscher.

”More Human” levererat till ett fullsatt TEDxStockholm Salon 9/9 2019. 

Föreläsning om biohacking på University of Melbourne 10/9 2018.

Som evangelist för Warp Institute är Per en av föreläsarna om en positiv framtid. Föredraget hålls uppdaterat med senaste nytt inom positiva faktabaserade nyheter.

En heldag om biohacking och innovation genomfördes av Tobias Degsell och Per Söderström 7/3 2018.

Exempel på föredrag som Per håller just nu:

  • ”More human – hur fysisk och mental förmåga kan ta hjälp av teknikutveckling och nya forskningsrön” (60 min)
  • “Biohacking – verktyg för mental och fysisk hälsa” (20 – 60 min) 
  • “DNA-test – 10 miljoner personer har gjort DNA-test. Varför?” 40 min
  • “10 000 steg in i framtiden – om att använda modern teknologi för bättre hälsa.” 40 min
  • Sveriges Mest Optimistiska Föreläsning – med WARP Institute.” 50 minuter 
  • Sweden’s Most Optimistic Speech – with WARP Institute.” 50 mins.
  • “Hur kulturella och kommersiella intressen kan samverka – från Millenium-trilogin till A Music Story.“ 40 min

FRAMTIDSFRÅGOR

Låt framtiden komma fortare.
Intresset för framtida lösningar har alltid varit stort. Området är dock så stort att det måste kopplas till vissa områden. Per har valt att koppla det till hälsa och utbildning.

Inlägg i “Sveriges Mest Optimistiska Facebookgrupp” ger möjlighet att alltid vara uppdaterad på vad som ligger runt hörnet och tvingar Per till att alltid vara påläst. Kunskapen kommer till nytta i såväl talaruppdrag som projekt inom hälsa och utbildning.

Per skriver varje vecka inlägg i Sveriges Mest Optimistiska Facebookgrupp. Temat är “Låt framtiden komma fortare”. Se även bloggen för inlägg.

KULTURPROJEKT

Skifta fokus!
Börja med att endast läsa kultursidorna under två veckor – lämna nyheterna ifred! Du märker förmodligen att ditt fokus skiftar till frågor som berör mer på djupet. Många av de viktigaste samhällsfrågorna behandlas även i den delen av tidningen, med fler frihetsgrader än på nyhetssidorna.

Det behövs mer kulturprojekt i samhället, oavsett om det gäller musik, dans, film, teater eller litteratur. Per har kontinuerligt arbetat finansiering av långfilms- och TV-produktioner genom kommersiella samarbeten och sitter sedan 2017 i styrelsen för Danscentrum Stockholm.

För att framtiden ska bli bra behöver vi mer kultur. Handelshögskolans samarbete med Konstfack är ett exempel på en välkommen utveckling.

Just nu pågår ett svenskt långfilmsprojekt och fortsättningen på ett långt samarbete med utveckling av musikfestivalen Live @ Heart.

Har du något projekt som du vill få fart på, eller kanske söker du ett projekt som ditt varumärke passar att samarbeta med?

Ett samarbete pågår med Live & Heart sedan 2014. Showcase-festivalen fyller 10 år 2019.

Pers gästföreläsare Marianne Furevold-Boland, producent av den framgångsrika serien SKAM, delger sina erfarenheter om vad som krävs för att gå hem hos ungdomspubliken under Live @ heart.

Per var 2017 -2018 ledamot i styrelsen och därefter rådgivare för Danscentrum Stockholm.

Kontakta/Boka

Konsultuppdrag, talarförfrågan eller mediaintervju

Kontakta mig gärna för möjligt samarbete. Första kontakten kostar givetvis inget.
Uppdrag genomförs enligt offert. Du är välkommen till ett möte.
Kontakta/Boka