?️ Hösten 2016 satte jag in ett chip i handen. Med det låser jag upp upp dörrar, checkar in på SATS, köper mellanmål i automaten på jobbet och har tågbiljetten med mig när jag reser med SJ.

Ett chip sätts på plats på ett par sekunder.

 
? När SL bestämt för att hoppa på kan jag ta mig från hemmet till arbetet utan nycklar, pengar eller SL-kort.
 
? Nu kommer det givetvis nya microchip. Några av de intressantaste finns inom frisk- och sjukvården.
 
? T.ex chippet som övervakar hjärtaktivitet i realtid och uppdaterar data via en app i mobilen.

En ny generation chip, med mer att erbjuda.

??? För stor variation mellan puls-slag kallas arytmi, som kan vara tecken på förestående infarkt. Att följa hjärtaktivitet i realtid ger vården helt nya möjligheter att fånga upp sjukdomstecken tidigt. Appen i mobilen skickar data som avviker från det normala och möjliggör insatser tidigare – kanske redan innan något allvarligt inträffat. (Se länk)
 
?? Snart kan vi även bekanta oss med chip som mäter alkoholhalten i kroppen och mer avancerade chip (än dagens) för att i realtid mäta blodsockernivåer.
 
?? Dags att se över utbudet av implantat för egen räkning? Kanske finns det ett bra-att-ha-chip att sätta i andra handen?