Antalet insjuknade under samma period har minskat med en tredjedel. Förbättrad livsstil och effektivare behandling ligger bakom sjunkande tal.

Kurvan kan fortsätta nedåt – kanske med hjälp av ett vaccin?

När Stefan James, professor i kardiologi i Uppsala, läste textböcker i medicin på 80-talet beskrevs det som att 25 procent av intagna hjärtinfarkts-patienter dog under vårdtiden. ”Det är som en helt annan värld som beskrivs ” säger Stefan. ”Idag är siffran kanske 2 procent. Och behandlingstiden har minskat från två veckor till några dagar.”

Hjärt- kärlsjukdomar är visserligen fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men forskning pågår för att bättra på siffrorna.

En av de som forskar heter Jan Nilsson. Han är (håll i dig) professor i experimentell kardiovaskulär forskning i Uppsala. Hans hypotes är att vi ska kunna vaccinera oss mot hjärtinfarkt.

Innan du avfärdar tanken som galenskap – det tog många år att acceptera att man skulle kunna vaccinera sig mot livmoderhalscancer. För att inte tala om motståndet mot att magsår kunder bero på en bakterie.

I korthet går vaccintanken ut på att förhöjda halter av blodfett i blodet (”kolesterol”) orsakar hjärtinfarkt.  Kroppens immunförsvar sätts igång när fett avlagras i blodkärlen, eftersom det tolkar det som att fettet som något kroppsfrämmande. Då uppstår en inflammation – som i sin tur gör mer skada än nytta – och i förlängningen kan leda till hjärtinfarkt.

Ett vaccin skulle ändra kroppens reaktion mot blodfetter och på så vis minska risken för en infarkt.

Ett vaccin skulle vara värdefull för individer som har en genetiskt betingad förhöjd risk att få hjärtinfarkt – som får infarkt trots att de lever ett sunt liv vad gäller kost och motion. I mars släpps en bok av Martin Ratz och Jacob Ratz Endler som heter ”Hjärtinfarkten”. Martin fick en hjärtinfarkt trots att han levde sunt.

Det finns kanske fler som har en profil som liknar Martins, som skulle välkomna ett vaccin i framtiden?

Låt framtiden komma fortare.

 

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.