Det slösas med vatten i tvättmaskiner. Mimbly har en produkt som spar vatten och energi, samtidigt som mikroplaster separeras. 

Det Göteborgsbaserade företagets produkt, Mimbox, filtrerar och återanvänder vatten i tvättmaskiner. Den spar samtidigt energi och separerar ut mikroplaster från tvättvattnet.

Tvättmaskiner i hushåll kan använda mellan 50 och 120 liter vatten per tvätt och industrimaskiner kan behöva 500 liter. I länder med vattenbrist är det alltså ingen liten fråga att dra ner vattenåtgången vid tvätt med 80 procent.

För att göra största möjliga nytta ligger Mimblys fokus på att internationellt erbjuda en lösning till storkonsumenter: tvätterier, hotell, tvättomater och tvättstugor. En tvättmaskin på ett hotell kan köra 2000 tvättar på ett år, så mängden vatten som kan sparas är enorm.

Mimbly kommer ur Chalmers program för startups och valdes 2017 ut av IKEA som ett av tio bolag att delta i sitt accelerator-program. Totalt 1300 startups sökte, 10 valdes ut. Endast ett av dessa var svenskt och det var Mimbly.

Även en genial idé har många hinder att passera fram till en lyckad lansering. Bolagets vd, Isabella Palmgren, berättar att det tagit tre gånger så lång tid och kostar tre gånger så mycket som man trott från början.

Mimbly har fått mycket bra press för sin idé. Till exempel så vann man 2018 DI Digitals event Female Founders. Vi ser fram emot att följa företagets utveckling.

Låt framtiden komma fortare!

Stort tack Bodil Westerberg för tips till denna nyhet.

 

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.