Genom en liten bloddroppe ger testet inom 15 minuter svar på om du uppvisar immunitet mot COVID-19.

Vad handlar det om?

Det går att mäta om en person har COVID-19 i början av smittan, men den möjligheten försvinner efter en tid. Genom att mäta om individen utvecklat antikroppar mod COVID-19 kan man konstatera om personen har haft sjukdomen eller ej. De som har antikroppar anses ha utvecklat immunitet.

Många av oss vill alla veta om vi haft den nya Corona-smittan, eller hur? Till dess att det är tillgängligt i stor skala vill samhället i första hand se till att personal i vården får ta testet.

Stefan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, uttrycker det såhär: “Om vi har 25% sjukskrivna så vill vi ju veta om de är förkylda eller har COVID-19.” Sjukvården slår snart i taket och man skulle ha mycket mer personal om immunitetstestet kunde användas. Då skulle man veta vilka som uppvisar immunitet och agera därefter.

Ett antal forskare i Sverige har varit inblandade i arbetet inför godkännandet. Sara Mangsbo, docent i immunologi, har varit rådgivare i processen. “I och med att man gör en sådan här validering kan man lita på dem (resultaten).”

Kan Sverige använda testet nu? Sara Mangsbo igen: “Jag tror inte det finns något som hindrar, bara man tar ett beslut att köpa in dem – och se’n tar hjälp av de privata initiativen som tar hem testerna från Kina.”

Testerna ska utföras av sjukvårdspersonal.

OK, regioner och företag – bollen är hos er!

Låt framtiden komma fortare.


Detta inlägg skrevs för och publicerades först på Warp News

Warp News drivs av den ideella stiftelsen Warp Institute med säte i Stockholm.

90 procent av svenskarna tror inte att världen kommer vara bättre om 15 år. En anledning till det tror vi är övervikten av negativa nyheter i media.

Warp News balanserar det genom faktabaserade optimistiska nyheter.