? Tre exempel på hur AI kommer förbättra sjukvården – eller ska vi säga friskvården?

? En av AI’s paradgrenar är tidig upptäckt av symptom som pekar på risk för framtida sjukdomar:

1️⃣ MIT utvecklar en AI-lösning som kan upptäcka bröstcancer 5 (fem!) år tidigare än befintliga analysmetoder – genom analys av 90 000 mammogram från 60 000 patienter. Tidig upptäckt av cancer är en av de viktigaste verktygen vi har för att klara cancer idag, varför MIT’s lösning är extra intressant.

2️⃣ Japan och Indien samarbetar kring utvecklingen av ett verktyg som som diagnosticerar lungemfysem. Det är ett samarbete mellan NTT Data service och Deenanath Mangeshkar Hospital. Träffsäkerheten med AI-lösningen är 170% gånge högre än med traditionella metoder. (NTT har arbetat i 20 år med att sammanfoga befintliga patientdata med AI, så fler lösningar lär komma framöver.)

3️⃣ Akuta njuråkommor kan börja med diffusa symptom som är svåra att diagnosticera. Google Deep Mind’s algoritmer identifierade 90% av njurskador som skulle leda till dialys. Genom att förutse utvecklingen 48 timmar innan själva utbrottet kan rätt åtgärden sättas in i tid.

? Exemplen ovan är som toppen av ett positivt isberg. Dels finns tusentals fler projekt som dessa, som ännu inte publicerats; dessutom kommer de förändra hur sjuk- och friskvård bedrivs. Radikalt.

Idé: Mathias Sundin, Magnus Aschan, Lena Gustafsson

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.

Källor: