? Det går att öka produktionen inom jordbruket samtidigt som miljöpåverkan minskar.

? Sveriges tillväxt inom jordbruket ligger de senaste 25 åren ö v e r genomsnittet bland EU-länder.

? Samtidigt m i n s k a r miljö- och klimatpåverkan – genom strukturförändringar (större yta per jordbruk) och strängare miljöregler (koldioxidutsläpp, gödsel och skadebekämpning).

?‍♂️ Sverige har i flera avseenden valt att tillämpa striktare regler än övriga EU, ex.vis inom djurhållning och skadebekämpning. Det fungerar tydligen bra.

? Andelen av den Svenska jordbruksytan som producerar miljöcertifierade produkter är dessutom avsevärt högra än snittet inom EU – 17% jämfört med 6%.

? Det finns – givetvis – utrymme för förbättringar. Bland annat är innovationstakten inom jordbrukssektorn lägre än inom andra branscher i Sverige. OECD pekar på behovet att höja takten.

? En naturlig förbättring kommer ske när de yngre lantbrukarna tar över. (Idag är en tredjedel av Sveriges lantbrukare över 65 år.) Jordbruk som drivs av yngre är effektivare – aktuellare utbildning och vana av ny teknik ger mätbara fördelar.

? “Det spelar väl ingen roll vad vi gör, vi är så små?” säger vissa. Inte alls – kraven på att öka produktion samtidigt som de negativa externa effekterna minskar kommer krävas på fler ställen än i Sverige.

? Vi har kanske hittat några lösningar som visar vägen!

Tips från: Mathias Sundin

Hela OECD-rapporten finns här

 

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.