♥️ Ocean Cleanup är det där coola projektet som rensar haven från plast. I dagarna presenterade organisationen en ny, hittills hemlig fortsättning: plasten ska hindras från att nå haven över huvud taget.

? Det enda rätta är att stänga kranen, att fokusera på vattendrag som transporterar plast ut i haven – speciellt de 1000 floder som står för 80% av nedskräpningen.

? Som 11-åring reagerade holländske Boyan Slat över över att det fanns “mer plast än fisk” när han dök på en semester i Grekland. Det lämnade honom ingen ro – vid fyllda 20 hade han både hunnit hoppa av sin ingenjörsutbildning och kommit på en lösning på problemet.

?‍♂️ Han döpte projektet till The Ocean Cleanup och fick enorm uppmärksamhet – inte minst för att det verkade som en omöjlig uppgift? Det blev många försök innan man kom fram till en fungerande lösning.

? Nu finns det fungerande anläggningar i haven, men de kan av naturliga skäl bara ta hand om plast som redan finns där. Hur vore det om vi kunde hindra plasten från att hamna i haven?

? Den 26/10 presenterade den nu 25-årige Boyan nästa steg i projektet – på en annorlunda presskonferens i Rotterdams hamn. Det handlade ju inte om att visa power points – han ville visa att det finns en lösning som fungerar. För att övertyga finns det bara en väg: en demo i full skala. Vilket han genomförde.

? Förutom anläggning nummer 004 som visades på eventet finns det redan tre f u n g e r a n d e anläggningar installerade – en i Vietnam, en i Malaysia och en i Indonesien. Anläggningen från presskonferensen är start på väg till Rio Osama i Dominikanska Republiken.

⏳ Planen är att de 1000 värsta vattendragen ska ha en Ocean Cleanup-lösnng om 5 år. Då har Boyan hunnit fylla 30…

?‍♂️ Presentationen av den nya produkten var en av de mest uppseendeväckande, alla kategorier. (Apple och Tesla må ursäkta.) Boyan’s “one more thing”, att 1000 anläggningar ska installeras inom 5 år, slår det mesta.

?‍♀️ Ägna gärna 30 minuter åt streamen från eventet via länken här, om du inte redan sett det. Sprid gärna till fler
Tips: Ett extra stort tack för nyhetstipset till Henrik Ahlén – som var med och stöttade Ocean Cleanup på ett tidigt stadium.
Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.