Per Söderström Warp - faktabaserad positiv nyhet

 

? På 50-talet levde individer med blödarsjuka i snitt till knappt 20 år. Snart kan flera av de redan drabbade, och de i riskzonen, slippa blödarsjuka helt och hållet.

? Om några år kommer många tack vare gen-terapi inte ens utveckla sjukdomen.

? Blödarsjukan – hemofili – innebär att blodet har svårt att koagulera. Det är som regel medfött och drabbar oftast män. (Kvinnor kan drabbas, men det är betydligt ovanligare.)

? Sårskador, tandläkarbesök och operationer innebär stora risker för de som är drabbade av sjukan. (Att ta mediciner som acetylsalicylsyra – ”Magnecyl” – är inte att tänka på, då de minskar blodets förmåga att koagulera.)

? På 1960-talet kom en medicin som hjälpte de drabbade att leva ett mer normalt liv. I lindriga fall fungerar det med en näs-spray, annars tas medicinen i form av en injektion som patienten kan administrera på egen hand. Barn med blödarsjuka kan få en dosa inopererad under huden.

? Ett genombrott i behandlingen är nu på väg, via s.k. genterapi. Margareta Holmström, överläkare på koagulationskliniken på Karolinska sjukhuset i Stockholm: ”Det här har man pratat om länge, att hemofili skulle vara en idealisk sjukdom för genterapi och nu pågår ju kliniska prövningar i en sen fas. Vi hoppas kunna starta upp detta här i Sverige och på Karolinska.”

? Redan nu finns läkemedel som är framställt med hjälp av DNA-teknik, för injektion – Hemlibra. Det kan tas mer sällan än traditionella läkemedlen, men botar inte sjukdomen.

? De lösningar som nu befinner sig i kliniska prövningar ska bota sjukdomen. Man för in ett virus med fungerande gen för koagulation i patientens lever. Försökspersonerna ska då kunna trappa ner eller helt sluta med sin medicinering.

? (Idag har ca 1000 individer blödarsjuka i Sverige. Den nya genterapin kommer kunna sättas in på de som redan är sjuka. Eftersom sjukdomen i hög grad är ärftlig kommer man kunna testa barn med förhöjd risk på ett tidigt stadium. (Det görs redan nu, men i framtiden kan barnen som testas positivt aldrig utveckla sjukdomen.)

? Låt framtiden komma fortare!

?️‍♀️ Tips-tack till Tomas Tomas Lipton Wahlgren

Blödarsjuka kan botas med genterapi(Omni):
https://omni.se/genombrottet-blodarsjuka-kan-botas-med-genterapi/a/LAXdRV

Vad är blödarsjuka?:
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5956

 

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.