Klara Norra Gymnasium har ett samarbete med Keio University i Tokyo.

Elever från Japan och Sverige träffas för att utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Först ses man i Sverige under hösten – under vårterminen åker svenska eleverna till Tokyo för att fortsätta utbytet.

Hackathon som metod passar jättebra för den här typen av projekt. Uppgiften var: What are you passionate about? What do you want to do with it?

Eleverna sågs kl 09.00 första morgonen, på Epicenter i Stockholm. Platsen är perfekt, eftersom inspiration och kunskap är närvarande överallt. Introduktioner följdes av korta föreläsningar från National Geographic och start-up:et Glue (digitala dörrlås) – varefter de blandade grupperna satte sig ner för att ta sig an uppgiften.

Vi dagens slut, 16.00, presenterade grupperna sina förslag (!) Från att nyss ha träffats, till att komma med gemensamma förslag på hur de egna ideerna skulle kunna förverkligas.

Ett hackathon tar utgångspunkt i vad deltagarna redan vet, kan och vill. Vilket är en hel del, visar det sig.

Per Söderström och Carolin Lysell (numera rektor Klara Norra Gymnasium) utvecklade idén. Per ledde programmet.