Uppdraget för Live@Heart tillkom våren 2014, när L@H redan skapat sig en internationell plats bland show case-festivaler. Festivalen stod inför sitt nästa steg, att växa inom musikområdet och skapa förgreningar, som en filmfestival för independent-produktioner.

Åke Lundström är nu vd för Live @ Heart, och vidareutvecklar det genuina konceptet som grundaren Anders Damberg och Johannes Nilsson startade.

2018 fyller festivalen 8 år, och har då byggt vidare på sin spännande plattform. Bland annat blir det mer aktiviteter kring start-ups

Pers roll har varit att bistå ledningen med affärsutveckling – att utveckla nya grenar för festivalen och skapa konkreta lösningar för att det ska kunna ske.

liveatheart.se