Besprutning

? Varför bespruta hela fält när det går att sikta direkt på varje ogräsplanta? ??? Redan 2019 räknar ecoRobotics med att lansera en självgående robot som kombinerar kameror, direkt solenergi, GPS och AI för att bekämpa ogräsplantorna - utan att bespruta grödan. ‼️ Man räknar med en möjlig reducering av bekämpningsmedel till en tjugondel av dagens [...]