? Smarta bandage kan ge rätt behandling rätt i såret – i realtid.
 
? Ny teknik används snart vid omläggning och behandling av brännsår och svårläkta fotsår (hos ex.vis diabetiker).
 
? Materialet läser av sårets PH-värde och temperatur i realtid och spårar eventuell utveckling av infektioner och inflammationer i huden.
 
? Sensorerna i bandaget kommunicerar med ett mikrochip som skickar data till en mobil enhet via bluetooth.

 

Plåster som läser av och aktiverar där det behövs.

 

? Resultaten tolkas – om det behövs kan antibiotika frisätts, tidigt i infektions-stadiet.
 
? Prototypen är ett första konkret steg i utvecklingen av smarta bandage för individuell och lokal behandling i realtid. Förkliniska studier påbörjas inom kort.
 
 
Av: Henrik Ahlén och Per Södertsröm
 
Inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp, som drivs av Warp Institute. Gå med i gruppen, om du tror på och vill veta mer om framtiden. Gör det, NU.