Få framtiden att komma snabbare – betydelsen av konstruktiva nyheter.

? Eftersom vi är programmerade till att upptäcka faror finns det en automatik i uppmärksamhet kring negativa nyheter. Journalisterna har lagt till ännu en negativ krydda genom “could news” – vad som skulle kunna hända om katastrofen inträffar

? Vi må vara programmerade att upptäcka faror – men våra hjärnor har inte kapacitet att härbärgera all världens hemskheter.

? 70 000 intervjuer i 36 länder av Reuters Institute of Journalistic Studies visar att en tredjedel undviker negativa nyheter. Många undviker t.o.m. att följa nyheter helt och hållet – siffran stiger.

? Plötsligt blir goda nyheter en konkurrensfördel. The Guardian uppmärksammar läget och startar ett projekt under namnet The Upside. Där pekar man på betydelsen av konstruktiva nyheter – constructive solutions journalism och solutions focused news.

‼️ Steven Pinker har påpekat att katastrofer inträffar omedelbart, under det att positiv utveckling tar tid. Det är alltså mer utmanande att fokusera på positiva skeenden. Fler konstruktiva nyheter kräver alltså en hel del, men kan i gengäld ge stora samhällseffekter.

?♥️ Lyssna gärna på The Guardian’s podcast. Få framtiden att komma snabbare!

? The Guardian tar ämnet det här.

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.