? Smart bandage ger rätt behandling – i realtid.

? Ny teknologi används snart vid omläggning och behandling av brännsår och svårläkta fotsår hos diabetiker.

? Materialet läser av sårets PH-värde och temperatur i realtid och spårar utveckling av infektioner och inflammationer i huden.

 

? Sensorerna i bandaget kommunicerar med ett mikrochip som skickar data till en mobil enhet via bluetooth.

?️ Resultaten tolkas – om det behövs så frisätts ex.vis antibiotika, när infektionen bara är i sin linda så att säga.

? Prototypen är ett första konkret steg i utvecklingen av smarta bandage för individuell och lokal behandling i realtid. Förkliniska studier påbörjas inom kort.

Källa: Mobile Health News

Av: Henrik Ahlén och Per Södertsröm

Läs mer om smarta plåster här.

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.