Vi är programmerade till att upptäcka faror – därför finns det en automatik i att negativa nyheter får uppmärksamhet. Våra hjärnor hjälper journalisten att synas.  Nu lägger man ofta ytterligare en negativ krydda genom “could news” – vad som skulle kunna hända om katastrofen inträffar.

Vi må vara programmerade att upptäcka faror – men våra hjärnor har inte kapacitet att härbärgera all världens hemskheter.

70 000 intervjuer i 36 länder (av Reuters Institute of Journalistic Studies) visar att en tredjedel av oss undviker negativa nyheter. Många undviker t.o.m. att följa nyheter helt och hållet – och siffran stiger.

 Plötsligt blir goda nyheter en konkurrensfördel. The Guardian uppmärksammar läget och startar ett projekt under namnet The Upside. Där pekar man på betydelsen av konstruktiva nyheter – constructive solutions journalism och solutions focused news.

Nyheter med konstruktiva inslag gör mer nytta än negativa nyheter.

 Steven Pinker har påpekat att katastrofer inträffar omedelbart, under det att positiv utveckling tar tid. Det är alltså mer utmanande att fokusera på positiva skeenden. Konstruktiva nyheter kräver alltså en hel del av oss, men kommer i gengäld ge positiva samhällseffekter.

 Lyssna gärna på The Guardian’s podcast. Bidra till att framtiden kommer snabbare!


Lyssna på hela podcasten via The Guardian

Inlägget ursprungligen publicerat i Warp Institute’s ”Sveriges Mest Optimistiska FB-sida” Gå med in den gruppen, vet jag! Gör det NU.