?? I London finns 34 (!) sjukhus. I akuta situationer måste material transporteras i ilfart mellan sjukhusen – betydligt snabbare än vad gatutransporter med blåljus tillåter.
 
?? Ett försök med drönar-transporter mellan två sjukhus i södra London (St Michaels och Guy’s Hospital) ska utvärdera möjligheter och utmaningar. Man fokuserar på brådskande transporter som behövs vid njurtransplantationer.
 
???‍⚕️ Teamet består av representanter för akutsjukvård, luftfartsverk och tekniker. Försöket kommer bl a peka på hur regler och infrastruktur i luftrummet behöver utvecklas för att kunna skala upp användningen.

Transporter mellan sjukhus spar liv

? Flygledarsystem och flykorridorer måste utvecklas, oavsett tillämpning. Drönarna måste ex.vis samverka med London’s täta helikoptertrafik. (USA och Singapore har kommit betydligt längre i den här frågan.)
 
? Konkreta försök som “Flying High” kommer bidra till att framtiden kommer fortare. Eller, som professor Tony Young, innovations-ansvarig på NHS uttrycker det: “The possibilities are exciting”.
 
❤️?  Tro det, drönare har potential att spara 21 miljarder USD för UK’s ekonomi (totalt, alla användningsområden). För sjukvården kommer den dessutom rädda liv och höja livskvalitén för patienter.
 
Av Mathias Sjödin och Per Söderström
Inlägget ursprungligen publicerat i Warp Institute’s ”Sveriges Mest Optimistiska FB-sida” Gå med in den gruppen, vet jag! Gör det NU