DNA-sekvensering har bara 15 år på nacken, och nu tar det fart på många håll.

1️⃣️ Som ett led i att stärka preventiva insatser mot sjukdomar har Estland beslutat att erbjuda gratis DNA-tester till allmänheten. Hälsovårdsministern menar att kostnaden, SEK 500/person, kommer skapa besparingar långt utöver det.
Inom ett par år räknar man med att en tredjedel av befolkningen har genomgått de frivilliga testerna. Räkna med att intresset är stort kring uppföljningen!

2️⃣️ För ett drygt år sedan gav USA’s Food And Drug Administration (FDA) tillåtelse för gentestet “23AndMe” att marknadsföra sina tester direkt mot allmänheten. Då hade 6% av USA’s befolkning testat sig medan 50% uppgav att man ville göra ett DNA-test.

3️⃣️️ Under tiden håller Nestlé i Japan på att utveckla mat och kostrekommendationer som är specialanpassade till individers DNA-uppsättning. Man erbjuder ett hem-test som ger underlag till en personanpassad matsedel. Initiativet är delvis ett resultat av att så många konsumenter inte längre vill köpa mat med hög sockerhalt och onödiga tillsatser.

??? Erfarenheten vi samlar på oss framöver kommer påverka många branscher – inte bara hälso-/sjukvård och matindustrin. Nyheten om Estland hittar du här.

Nestlé jobbar med att ta fram mat som är anpassad till olika DNA-profiler.

Media frågar hur tillförlitliga testerna är, som Boston Globe ex.vis.

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.