?‍♀️ Hjälp för barn med autism att att tolka omvärlden – i realtid.

?‍♂️?‍♀️ 1 miljon barn i USA har ett autismspektrum-tillstånd (AST). Utmärkande för tillståndet är att man har svårt att tolka och förstå omvärlden, ex.vis i umgänge med andra personer. Vad betyder ett leende, vad innebär det när en person rynkar pannan till något som sagts?

?‍♀️?‍♂️ På Stanford University pågar en studie där man använder gaming-pedagogik för att beskriva personers reaktioner i realtid. Är den jag möter glad, ledsen, kanske arg? Hur ska jag kunna avgöra det?

? Försöken använder Google Glass som hårdvara – glasögon med framåtriktad kamera. Den är kopplad till AI-stöd som (i realtid) tolkar ansiktsuttryck och reaktioner på en person man har framför sig.

?? Genom att göra spel av olika situationer (“Guess the emotion”, “Capture the smile game”) vill man även bistå med inlärning av hur olika situationer utspelar sig.

?? Allteftersom studien pågår så lär sig forskarna mer om vad som fungerar respektive inte fungerar. Det kan ses som ett första, litet steg på en väg som inte varit möjlig att gå tidigare. Fler studier lär följa!

Foto: Dan Leveille
Av: Magdalena Pfaffl och Per Söderström

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.