? Som en selfie, fast inifrån.

? På den här sidan skriver vi ofta om “smarta” saker – smarta bilar, smarta plåster, ogräsbekämpare, nanopartiklar och klockor. Alla dessa innovationer hänger samman med att kraftfullare processorer, algoritmer och internet möjliggör det som inte gick att skapa tidigare. Transistorn – som patenterades redan 1923 och gav nobelpris 1956 – har stor del i utvecklingen.

?‍♀️ Det är lätt att glömma att det är vi, homo sapiens, som är smarta – som kan vara nyfikna, uppfatta sammanhang, skapa nya lösningar och anpassa oss till nya situationer utan att i förväg alltid veta hur vi ska gå tillväga. Det ligger i vår natur.

? Utan människan, inga smarta produkter. Människor programmerar robothunden Spot att dansa till Uptown Funk; smarta forskarlag låser upp dörrar till Nobelpris; unga killar och tjejer skapar lösningar till nedskräpning i haven.

?Det är lätt att tappa kopplingen till människor när t.om. gatubelysningen beskrivs som “smart” bara för att den slår på och av automatiskt samtidigt som den erbjuder wifi-täckning för medborgarna.

? Om det nu är människan som skapar alla “smarta” lösningar är det logiskt att förbättra våra möjligheter att göra just detta. Ett verktyg för det är gentester. Att det är på riktigt förstår vi av att NHS (National Health Service) kommer erbjuda den engelska befolkningen gentester via enheten Genomic Medicine Service. (Vi har tidigare skrivit om et liknande initiativ i Estlands.)

? Ett sånt test blir som en osminkad selfie, inifrån. Testerna ska ge snabbare, säkrare diagnoser för situationer som annars riskerar att passera obemärkt. Det möjliggör även skräddarsydd medicinering, utifrån individens unika förutsättningar.

? Plus att gentester kan användas i preventivt syfte – alltså att vi inte ska bli sjuka i onödan. Det är smart, på riktigt.

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.