🛶 Ett chip kommer lastat.

📩 Varje vecka publiceras en mängd artiklar om nya chip. Många handlar om tillämpningar inom sjukvården – chip som ger snabbare läkning av sår, minskar risk för infektioner, erbjuder effektivare rutiner för övervakning av kroniska sjukdomar.

📋 Vi har i tidigare inlägg på den här sidan skrivit om ett chip som larmar om ph-värdet i sår ligger fel, ett chip som ger data i realtid om blodets alkoholhalt och ett tredje som larmar vid onormala blodsockernivåer.

🏹 Dagens positiva nyhet handlar om ett chip som bär på nanopartiklar – lasten – bestående av DNA-kod. Koden kan få etablerade celler att transformeras till en annan typ av cell, en celltyp som kroppen behöver för att ex.vis kunna läka.

🐁 Hudceller hos möss har med detta chip omvandlats till nervceller, som i sin tur har kunnat injicerats i mössens hjärna för att bistå läkning efter en stroke. (En låg ström frigör nanopartiklarna från chippet.)

🐷 Ett annat försök rör ett ben med dålig blodcirkulation – på en gris den här gången. Där instruerade chippet hudceller att ombildas till celler som bygger upp blodkärl. Blodcirkulationen var återskapat på två veckor, tack vare nybildade blodkärl.

👨‍⚕️ Försöken leds av dr. Chandan Sen från Ohio State’s Center for Regenerative Medicine & Cell-Based Therapies.

👵 Dr. Sen hoppas att uppfinningen ska öppna upp för en ny typ av behandling av patienter med Parkinson och Alzheimer – fler områden lär bli aktuella.

Ett chip kommer lastat – med vaddå? Helt nya lösningar inom sjukvården.

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.