Flow är en del av din källkod – utnyttja den!

Den grekiska guden Prometheus beskrevs som människans förkämpe. Han ansåg att människorna på jorden skulle ha tillgång till eld, som då endast tillhörde gudarna. Han tände en fackla på Olympen och tog helt enkelt ned elden till oss. Varför undanhålla en så viktig resurs när den kunde göra så stor nytta ute i världen? Lär dig hemligheten bakom flow – metoden som femdubblar din produktivitet.

Metoden bakom flow

Flow in motion.

På samma sätt menar Steven Kotler att vi ska betrakta flow – det är en kraftfull resurs som inte ska tillhöra en elit. Vi kan alla väcka den till liv för att bli markant mer kreativa och produktiva. I boken “Stealing Fire” beskrivs hur flow tillämpas i de mest oväntade situationer. På SingularityU Nordic Summit i Stockholm utvecklade Kotler hur flow kan tämjas.

Steven Kotler Keynote speaker SingularityU Nordic Summit i Stockholm

Steven Kotler öppnar nya spännande dörrar på Singularity U Summit i Stockholm.

Många långdistanslöpare känner igen känslan av att jaget förlorar sig i ett förändrat tillstånd en bit in i loppet där ingenting håller emot. Den som behärskar ett instrument kan hamna i ett tillstånd där hjärnan går på autopilot. Många har varit med om att vara helt förlorad i en arbetsuppgift, där tidsuppfattningen är satt ur spel och resultatet blir briljant.

“Now, here’s the thing” säger Kotler: Vi behöver inte springa ett maratonlopp för att hamna i flow. Det är dessutom svårt att använda just det tillståndet till något annat än att fortsätta springa. Det finns istället ett antal verktyg för att medvetet framkalla själva flow-tillståndet.

SingularityU Nordic Summit i Stockholm

“More is not more”

Lösningen ligger inte i att jobba på samma sätt fast ännu hårdare. Det fungerar uppenbarligen inte att pressa hjärnan hur hårt som helst. Vi har försökt det, men har svårt att tänka om. Till och med individer som älskar det de gör tar slut när hjärnan överbelastats för länge.

Är det på riktigt?

Flow har haft en del att bevisa, trots att fenomenet beskrivits i 150 år. Ökad kunskap om hjärnans funktion ger ny kunskap om flow. Vi kan se vad som sker med blodflöden och aktivitetsnivåer i olika delar av hjärnan. Kotler tar även hjälp av neurokemi för att visa vad som händer med signalsubstanser under flow-tillstånd. Man kan exempelvis se att hjärnan producerar högre mängder av dopamin, endorfin och serotonin. Samtliga är ämnen som ofta förknippas med välmående och balans. Det innebär i sin tur att tidigare svårbevisade övningar som meditation plötsligt blir en given del av verktygslådan för ökad kreativitet och produktivitet.  

Fyra till fem gånger mer kreativ och produktiv

Vi kan alltså numera komplettera subjektiva beskrivningar med fakta om vad som faktiskt händer i hjärnan. Eftersom vår förmåga till såväl kreativitet som produktivitet ökar markant under flow finns det självklart ett intresse för hur man hittar dit. Resan dit är annorlunda än det sätt som de flesta av oss är vana vid att arbeta och Kotler möter därför ett enormt intresse då han reser runt och talar och boken “Stealing Fire” som han skrivit med Jamie Wheal ligger på facklitteraturens topplistor i många länder.

Immediate response

Kotler är agil, även när han presenterar.

Vad behövs för att sätta igång flow?

Förutsättningarna för att få igång flow beskrivs i ett antal dokumenterade “triggers”. För individen gäller att:

  • man måste känna en mening med utmaningen – “the power of purpose”.
  • en viss risk ska finnas med i ekvationen, det är inte säkert att man går i mål
  • flera typer av färdigheter behövs för att komma framåt
  • förhållande mellan nytt/gammalt måste vara > 1
  • detsamma gäller förhållandet mellan utmaning/färdighet

Fokuserade arbetspass på 90 – 120 minuter är en grundsten för att tygla kraften.

På gruppnivå återfinns förutsättningar vi ofta hittar i startups och framgångsrika IT-projekt.

  • delad risk, delade mål
  • hög grad av självstyrning
  • jämställda roller
  • flexibilitet
  • öppen kommunikation

För att utnyttja flow som verktyg i en organisation behöver man (givetvis) ta hänsyn till förutsättningar för individen som den gruppdynamik som behöver skapas. Liknelsen med att försöka trycka in en cylinder i ett fyrkantigt hål fungerar som bekant inte.

“Major companies, including Microsoft, Ericsson, Patagonia and Toyota, have realized that being able to control and to harness this feeling of Flow is the holy grail for any manager.” Fast Company

Flow för startups och traditionella företag

En del företag har flow inbyggt från början, helt naturligt. Patagonia och dess grundare Yvon Chouinard är kanske det bästa exemplet. Anställda har stor frihet i att sköta sitt jobb och förväntas utöva fritidsaktiviteter på arbetstid, som att surfa på vågorna i Stilla Havet eller klättra i berg.

Ett annat exempel är Facebook som ger medarbetare möjlighet att själva välja vilken avdelning de vill jobba på under en månad och, dessutom, välja att vara kvar där om de trivs där.

Att föra in flow som verktyg i traditionella organisationer är svårare. “Vem får välja avdelning de vill arbeta på? Det hör väl vem som helst att det inte funkar!” säger kanske någon. Men större frihet och utmaningar är likväl nödvändigt om man vill locka till sig engagerade medarbetare.

Självklart kan man inte kliva in i roller som kräver kunskaper man inte besitter, det är inte det som är tanken. Det finns gott om trögheter som både kan och måste övervinnas genom nytänkande och inkludering.

En kommentar från SingularityU-publiken handlade till exempel om att det gängse arbetssättet på revisions- och advokatbyråer inte kommer fungera i en värld där flow kommer spela en viktig roll.

Hur har vi kunnat undgå att se möjligheten?

När ångmaskinen gjorde sitt intåg i slutet på 1700-talet sattes en monumental förändring igång i världen. Den ledde så småningom till industrialiseringen, som i sin tur ledde till att vi alla, inte bara fabriksarbetare, anpassade oss till arbetsveckor med ett visst antal timmar, på en gemensam plats som vi kallat för fabriken eller kontoret. Det har varit normen så länge att det varit svårt att tänka fritt. Det var kanske svårt att se möjligheten när allt flöt på så bra?

Startups och innovation i system-tänk

Entreprenörernas startups i en tid av digitalisering vänder nu upp och ner på gamla sanningar. Fenomen som flow får fäste och det räcker inte med “more of the same” för att ta tillvara på talang som ska lösa de stora frågor som står för dörren.

Då Kotler intervjuas i podcasten Heja Framtiden tar han upp ett exempel på hur vi måste tänka om, även på systemnivå. Är det rimligt att staten beskattar oss för att bygga vapen men inte använder skatteverktyget för att säkra lösningar till miljöproblemen? “You must be kidding me!” Det handlar alltså till och med om att ändra vårt system-tänk vilket enligt Kotler kräver “massive collaboration” för att hitta nya och bättre lösningar snabbare. Där kommer flow spela en avgörande roll eftersom en del frågor brådskar.

Flow genome project

Nej, det finns ingen flow-gen, även om Kotler och hans kollegor tittar på vilka kopplingar som kan finnas till DNA-vetenskapen. Ibland söker man efter en enkel lösning, “the silver bullet”, men Kotler ger ingen genväg till flow, “and the triggers are not very sexy.”

Det finns program för individer och organisationer som vill bemästra tekniken. Det heter “The Flow Genome Project”. Du kan börja med sex veckors träning, men se till att vara riktigt motiverad innan du startar för det kommer kräva en del nya vanor!

Kotler själv går upp tidigt, vid 04.00, för att få till  det första flow-passet på 90 till 120 minuters total fokusering innan övriga världen vaknar. Dessutom ser han till att få till minst sju timmars sömn per natt. Det krävs alltså en hel del anpassning för att kontinuerligt kunna försätta sig i flow-tillstånd.

Tänk om det är som Kotlers siffror påstår, 500 procent ökad produktivitet och 400 procent förhöjd kreativ förmåga? Då kommer vi att vilja titta närmare på flow-fenomenet för egen räkning. Nya tider väntar som bekant. Att ändra livsvanor har mänskligheten gjort förut och det finns inget som tyder på att den gamla modellen passar i framtiden.

“The number one management metric you need to know? Flow stage percentage.” Forbes

I mytologin blev Prometheus grymt bestraffad. Han kedjades fast vid ett berg och fick varje dag besök av en örn som hackade i sig hans lever. Levern växte därefter tillbaka och hemskheten kunde upprepas nästa dag. Det finns ingen anledning att tro på att Steven Kotler hamnar i gudarnas onåd, flow behöver ju inte stjälas. Den tillhör oss alla.

fly

Flow, när det behövs

Artikeln har också blivit publicerad på Voyager, från Warp Institute.

Läs andra Warp-relaterade inlägg.