? AI spårar Alzheimer 6 år innan traditionell diagnos (då det är för sent). Kanske kommer vi även kunna bota begynnande Alzheimer?

? Hjärnans bränsle heter glukos. Den använder upp till 20% av individens glukos-förbrukning trots att den bara står för ca 2% av kroppsvikten.

? Hjärnröntgen (“PET scan”) kan spåra hur glukos-förbrukningen ser ut i olika delar av hjärnan. Celler som är på väg att dö förbrukar mindre glukos. Vid upprepade mätningar kan man alltså upptäcka onaturlig minskning av glukos-förbrukning.

? Genom inlärning kan AI upptäcka mer subtila förändringar av glukos-förbrukning än vad det mänskliga ögon har förmåga till. Kalla det gärna för preventiv biohacking.

Hittar Alzheimer innan det sker

? En studie av 1 921 brain-scans har använts som underlag för inlärning av AI. Projektet har letts av professor Jae Ho Sohn på UC (University of California). Bearbetning av materialet visar att man kan upptäcka Alzheimer 6 år innan det bryter ut.

Man har även testat på en annan population än den ursprungliga och uppnått en 98%-ig träffsäkerhet i att upptäcka Alzheier i förtid. Studien fortsätter!

? En annan studie, av professorn i neurologi Stephen Strittmatter på Yale, har valt en annan linje – att spåra skadlig utveckling av peptider och proteiner i hjärnan. (Yes, it’s complicated.)

‼️ Yale-studien har påvisat att man kan reparera skadade synapser i hjärnan hos möss (som har ett Alzheimer-liknande tillstånd). Mössen har därvid kunnat återfå delar av minnet. Är det för bra för att vara sant? Kommer vi kunna bota begynnande Alzheimer? Kanske blir det en cocktail? The future will tell….

Av: Per Söderström och Mathias Sundin

Det här inlägget publicerades först på Sveriges Mest Optimistiska FB-grupp.