✨ Halvtomt eller halvfullt, vad väljer du?

? En optimist tänker “det här kommer bli bra. Om det lyckas så har jag dessutom varit en del av det”. Går det inte bra kanske det beror på otur…

? Pessimisten kanske säger “om jag har låga förväntningar blir jag aldrig besviken”. Om det gick bra kanske den personen antar att det berodde på tillfällig tur. Om det går dåligt? Då var hen absolut en del av orsaken.

?‍♂️ Båda kan givetvis har rätt i respektive fall, absolut. Men när Tali Sharot (professor i neurovetenskap) genomfört ett antal experiment kommer tre saker fram:

? #1 Personer med optimistisk läggning mår generellt sett bättre än pessimisterna, även när utfallet inte blir det man siktat på – utan att för den skull förneka utfallet.

? #2 Förväntningar. Optimisten är bättre på att se fram emot händelser som ligger runt hörnet. Varför är det viktigt? Vi gillar att se fram emot positiva händelser. (Vi ger ex.vis fredagar högre betyg än söndagar då vi ska värdera veckans alla dagar.)

? #3 Att ta in fakta. Om risken för att drabbas av cancer de facto är 30% tror pessimisten kanske att den egentligen är 50% – under det att optimisten sätter den till 10%. Fakta kanske inte räcker för att övertyga hur det ligger till helt – bägge ligger fortfarande på fel sida genomsnittet. Däremot är miljön där fakta levereras oerhört viktig. I en omgivning full att dåliga nyheter är det mycket svårt att ta in och tolka fakta objektivt. Om hjärnan är upptagen av rädsla är det svårare att ta in ny kunskap.

? Tali Sharot blundar inte för risken att en optimist kan underskatta utmaningar – att vara medveten om skevheten gör det lättare att beskriva omständigheter objektivt.

? De 8% av befolkningen som Tali anger som “positively biased” kanske kan bli 20%? 25%?

Låt framtiden komma fortare.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.