✨ DNA-forskningen har bland annat lett till utveckling av verktyget Crispr-Cas9, den s.k. gen-saxen. Det gör det möjligt att ändra (editera) valda delar av en individs DNA-kedja, för att exempelvis hindra vissa virus från att nå fram till celler. Kanske kommer det även ge oss ett vaccin som fungerar som alternativ till kolesterol-sänkande medicin?

? Vissa individer löper mycket hög risk för tidig hjärtinfarkt – den kan komma redan i 30- eller 40-årsåldern. Åkomman kallas för FH (kort för homozygous familial hypercholesterolaemia). För individer med FH räcker det inte med en hälsosam livsstil – deras nivå av risk-kolesterol i blodet förblir ändå för hög. Det är här Crispr-Cas9 kommer in…

? Verve Theurapeutics utvecklar just nu en behandling som ska kunna ändra på den del av DNA-kedjan som styr produktionen av det “farliga” kolesterolet, LDL. Genom gen-editeringen ska LDL-produktionen sänkas.

? De första testerna kommer göras på personer med FH, eftersom deras tillstånd kan vara livshotande. Om allt fungerar kan de slippa livslångt intag av kolesterolsänkande medicin.

? Kanske Verve hittar en lösning som ersätter behov av medicin även för en bredare grupp?

? Under tiden, i väntan på godkänd genterapi: Över 80% (!) av infarkter hos män kan förhindras genom val av livsstil.

? En studie av svenska män utförd mellan 1997 och 2009 visar att det handlar om att

  1. Äta hälsosamt
  2. Inta måttligt med alkohol
  3. Inte röka
  4. Vara fysiskt aktiv, samt
  5. Ha midjemått under 95 cm.

Vad väntar vi på?

Källor:

“…gene therapy to treat heart failure” – The Guardian 100510

Hjärtsjukdomar och svenska män 1997 – 2009

Vad är Crispr-Cas9? Se här.

Ett exempel på tillämpad genterapi i Sverige:

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.