warp positiva nyheter

 

? En välkommen ökning: nedläggningen av stora kolkraftverk i USA.

❌ Innan slutet av 2019 läggs tre av USA’s största kolkraftverk ner. Det ger en årlig minskning av koldioxid-utsläpp motsvarande utsläpp från 8,7 miljoner bilar.

⛏ Tidigare handlade det om nedläggning av många mindre och äldre kolkraftverk, som var riktiga miljöbovar. Nu gäller det nedläggning av nya generationens kolkraftverk som är mycket större. Reduceringen av koldioxid-utstläpp blir större, trots “renare” elproduktion.

? Kolkraftverket Navajo i Arizona – som läggs ner i slutet av 2019 – släpper årligen ut koldioxid motsvarande 3,3 miljoner bilar. Nedläggningen beror dels på miljöreglering (“federal smog regulation”), dels på att kunderna väljer andra energikällor, såsom gas och förnybarT.

? Arbetet med att minska koldioxidutsläpp från kol i USA är inte över. Det finns fortfarande stora kolkraftverk i bruk. Dessutom ökade den totala efterfrågan på el i USA under 2018.

☀️ Men – produktion av el från förnybara källor (vatten, vind o sol) står idag för 15% av USA’s produktion, och ökar snabbast av de olika energiformerna. Solenergi är den energiproduktion som förväntas öka snabbast.

? Man bedömer att förnybara källor ska stå för 25% av USA’s elproduktion år 2030. Vi tror att den siffran ligger i underkant. Varför tror vi det?

? Nya lösningar på förnybar energi presenteras dagligen, och allmänhetens ökade medvetenhet och efterfrågan på ren el kommer rita om kartan.

? Låt framtiden komma fortare!

Tips: Magnus Aschan

Källor:

Center for climate and energy solutions
Scientific American

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.