? Antalet svenskar som dör i hjärtinfarkt har minskat med 56% sedan 2002.

? Under samma period har antalet personer som fått hjärtinfarkt minskat med 36%.

? En viktig anledning till minskningen är att allt färre svenskar röker. Andra livsstilsförändringar kan också spela in, förutom givetvis en effektivare behandling mot högt blodtryck och hög halt av blodfetter.

?‍? Det gäller att fortsätta med åtgärder för att förbättra statistiken: Antalet individer med hjärtinfarkt under 2018 var totalt 24 800 – 5 800 av dessa hade dödlig utgång.

⚪ Hjälp utifrån: Proteinet troponin spelar en viktig roll i hjärtats funktion. Den kallas ibland för ”heart attack protein”, då nivån analyseras i samband med misstänkt hjärtattack.

?? En studie utförd vid Imperial College London har nu funnit att en förhöjd nivå av troponin hos försökspersoner är en indikator på ökad risk för tidig död. (Se länk.)

?‍?‍?‍? Nu planerar man en klinisk studie för att se om medicinsk behandling med blodfettssänkande läkemedel kan ha en positiv effekt på personer med hög nivå troponin. Kunskap om hjärtinfarkter kanske därmed får ett bredare användningsområde än man först trodde?

⏱ Låt framtiden komma fortare!

Källor:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/hjartinfarkter/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/327096.php#5

 

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.