Ett AI-system ger lika bra eller bättre resultat än radiologer vid upptäkt av bröstcancer vid analys av mammogram.

Google har utvecklat en AI-lösning för att identifiera bröstcancer. Den bygger på analys av 90 000 genomförda mammogram där radiologer har bistått vid maskin-inlärningen. AI:n är nu minst lika bra som läkare på att ställa bröstcancer-diagnoser.

Försöken visar dessutom att AI-lösningen är bättre på att bortse från falskt alarm, så kallad “false positive”. Den missar inte heller verklig fara i lika hög utsträckning som radiologerna, “false negative”. Båda typerna av fel skapar stora problem för kvinnor som berörs.

I USA granskas mammogram av en radiolog, i England granskas de av två, med möjlighet att koppla in en tredje vid osäkra fall.

Googles lösning är marginellt bättre på att ställa diagnos än vad radiologerna i England är, men betydligt vassare än USA:s system där endast en läkare står för slutsatserna.

Engelska sjukvårdssystemet NHS konstaterar att avgången av erfarna radiologer är högre än tillskottet av nya, oerfarna. Det kommer därför inte vara möjligt att erbjuda lika hög kvalitet på diagnoserna av mammografier utan att man genomför en systemförändring. AI kan vara den förändringen.

Googles lösning testas fortfarande och är inte ännu möjlig att implementera fullt ut. Om den håller vad den lovar så kommer England att kunna erbjuda minst lika hög kvalitet på analys av bröstcancer där det lägre antalet läkare tar stöd av AI.

USA, å sin sida, kommer kunna öka kvalitén på diagnoser av mammogram. AI kommer inte att ersätta läkare men bli ett oumbärligt stöd för radiologer med svåra beslut att fatta.

Fördjupa dig ytterligare i Natures artikel.

Bild: Reuters