? En molekyl med namnet PJ34 kanske kommer bota cancer i bukspottskörteln – på 14 dagar.

? PJ34 gör att cancerceller dör när de delar sig. I försök på råttor var 90% av mänskliga cancercellerna i tumörer borta en månad efter avslutad behandling. Behandlingen varade i 14 dagar.

?? Professor Malca Cohen-Armon vid Tel Aviv University leder försöken: “I en studie publicerad 2017 upptäckte vi en mekanism som orsakar självförstörelse av mänskliga cancer-celler.”

? Hon tillämpar nu upptäckten i försök att utrota mänskliga bukspotts-cancerceller i råttor. Hennes team samarbetar med Dr. Talia Golans på Sheba Medical Center.

? Cancer i bukspottskörteln är en av de svåraste formerna av cancer. Den upptäcks ofta sent och är svår att operera. Svenska Cancerfonden har beskrivit cancer i bukspottskörteln som cancervårdens kanske viktigaste utmaning.

⏱ Om drygt två år avser Cohen-Arman’s team att börja med försök på människor. Man genomför först tester på andra djurarter, därefter begär man godkänt från FDA gällande försök på människor. Givet att man får medlen som behövs för att driva projektet vidare.

?‍? Professor Cohen-Armon avslutar intervjun i Jerusalem Post med “I am optimistic.”

Låt framtiden komma fortare.

Tips från: Magnus Aschan

? Bli WIP, Warp Important Person!
? En WIP är en framtidsinriktad person som bidrar till en bättre framtid och genom sitt medlemskap ökar sin egen möjlighet att påverka den. Läs mer här.

Det här inlägget publicerades först på Warp News – Faktabaserade optimistiska nyheter.