AI – till autistiska barnens tjänst

?‍♀️ Hjälp för barn med autism att att tolka omvärlden - i realtid. ?‍♂️?‍♀️ 1 miljon barn i USA har ett autismspektrum-tillstånd (AST). Utmärkande för tillståndet är att man har svårt att tolka och förstå omvärlden, ex.vis i umgänge med andra personer. Vad betyder ett leende, vad innebär det när en person rynkar pannan till något [...]