En molekyl som kan bota cancer i bukspottskörteln

? En molekyl med namnet PJ34 kanske kommer bota cancer i bukspottskörteln - på 14 dagar. ? PJ34 gör att cancerceller dör när de delar sig. I försök på råttor var 90% av mänskliga cancercellerna i tumörer borta en månad efter avslutad behandling. Behandlingen varade i 14 dagar. ?? Professor Malca Cohen-Armon vid Tel Aviv University [...]