Skrapkoder istället för bankkontor

? Egenfinansiering av jordbruk med skrapkoder - självhjälp till bönder utan bank. ? En jordbrukares intäkter är störst kring skördetid och kostnaderna är som högst vid sådd. Det är självklart, men eftersom 9 av 10 jordbrukare i utvecklingsländer saknar tillgång till bank ger obalansen i betalningsflödet särskilt stora problem. ?‍♀️ Har du ingen möjlighet att spara [...]