Smarta plåster

🥇 Smart bandage ger rätt behandling - i realtid. 🚑 Ny teknologi används snart vid omläggning och behandling av brännsår och svårläkta fotsår hos diabetiker. 🦉 Materialet läser av sårets PH-värde och temperatur i realtid och spårar utveckling av infektioner och inflammationer i huden.   📳 Sensorerna i bandaget kommunicerar med ett mikrochip som skickar data [...]