Smarta plåster

? Smart bandage ger rätt behandling - i realtid. ? Ny teknologi används snart vid omläggning och behandling av brännsår och svårläkta fotsår hos diabetiker. ? Materialet läser av sårets PH-värde och temperatur i realtid och spårar utveckling av infektioner och inflammationer i huden.   ? Sensorerna i bandaget kommunicerar med ett mikrochip som skickar data [...]